ABOUT ASSESSMENT 911

LEARNER911 gives access to learners to previous Teacher911 assessments for revision and formal assessment preparation purposes.  An increasing number of schools are using Teacher911 assessments as formal assessments, and these assessments are NOT available to learners.

We are confident that learners and tutors will find the assessments of high standard, and an excellent tool to prepare for academic achievement.

ALL assessments INCLUDE the FULL memorandum.

LEARNER911 gee leerders toegang tot vorige Teacher911 assesserings vir hersiening en formele assessering voorbereiding doeleindes. ‘n Toenemende aantal skole maak gebruik van Teacher911 assesserings as formele assesserings en is NIE aan leerders beskikbaar nie.

Ons het volle vertroue dat leerders en hulp-onderwysers die assesserings van hoë kwaliteit sal ervaar, sowel as ‘n uitstekende hulpmiddel om vir akademiese prestasie voor te berei.

ALLE assesserings sluit die memorandum in.